Telefon logo Final 1 sm

ЗЈЗ ШАБАЦ У КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

На територији Мачванског управног округа мониторинг кваллитета ваздуха, од стране овлашћене и акредитоване лабораторије, спроводи се само у Шапцу и то последњих више од 40 година. Завод за јавно здравље Шабац за мерење квалитета ваздуха користи акредитоване методе. Методе које се користе у Заводу приликом анализе параметара квалитета ваздуха регулисане су законском регулативом и оне су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије. У оквиру процеса акредитације метода (пре доделе акредитације, пре поновног или планираног оцењивања у циклусу акредитације), лабораторија за испитивање мора вршити вредновање испитивања односно мора учествовати у међулабораторијским поређењима и резултати тих испитивања морају бити задовољавајући односно прихватљиви према унапред постављеним критеријумима.

На подручју града, мониторинг се тренутно спроводи на 5 мерних станица, које су поверене Заводу за јавно здравље Шабац. Мерну станицу „ Ватрогасни дом“ финансира Министарство заштите животне средине и четири мерне станице које финансира Градска управа града Шапца:  „Аутобуска станица“,  „Топлана у Бенској бари“,  „Касарна“ и од прошле године, „Геронтолошки центар“ на коме мерења обавља Градски завод за јавно здравље Београд.

Распоред мерних места у Шапцу

Најзначајнији индустријски емитери у ваздух и мерна места у Шапцу

Дугорочне мере за смањење аерозагађења

 • Појачање надзора над загађивачима ваздуха, у циљу примене мера за смањење емисије штетних гасова у атмосферу.
 • Повећање  обима  праћења загађености ваздуха на подручју града, како у погледу броја мерних места, тако и у погледу врсте загађујућих материја.
 • Проширење капацитета постојећих топлана и прикључење преосталих котларница у ужем градском  језгру на градску топлану.
 • Гасификација града и коришћење природног гаса као горива у топланама и котларницама.
 • Контролисати преко надлежних инспекицја и санкционисати употребу прерађеног моторног уља за огрев.
 • Обзиром да загађујуће материје пореклом од издувних гасова моторних возила представљају значајан удео у загађењу ваздуха, требало би смањити оптерећеност строгог центра града великим бројем возила.
 • Донети стратегију одрживог коришћења геотермалне енергије. Посебан акценат дати на спречавање честе досадашње праксе расипања подземних вода у градску канализацију.
 • Стимулисати грејање на геотермалну енергију и друге видове одрживог добијања енергије.
 • Повећати и озеленети слободне површине у граду и простор око најпрометнијих

саобраћајница, као и изградити квалитетне бициклистичке и пешачке стазе.

                Краткорочне мере за смањење аерозагађења

 • Контрола издувних гасова код техничког  прегледа моторних возила. Посебан акценат дати на ванредним прегледима возила која се често возе по граду, а испуштају видљив дим (аутобуси и такси).
 • Редовна контрола ложишта и ефикасности сагоревања , као и едукација радника који раде у котларницама.
 • Код пројектовања и изградње стамбених објеката посебну пажњу посветити
 • термоизолацији као мери за смањење утрошка горива.
 • Подстицати активности на заштити животне средине у васпитно образовним установама како би се утицало на развијање еколошке свести становништва.
 • Побољшање рада комуналних служби у одржавању хигијене улица, тргова и других јавних површина.
 • При транспорту, лагеровању и употреби грађевинског материјала спроводити мере заштите.
 • Оптимизовати регулацију саобраћаја.

ЗЈЗ ШАБАЦ У КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

На територији Мачванског управног округа мониторинг кваллитета ваздуха, од стране овлашћене и акредитоване лабораторије, спроводи се само у Шапцу и то последњих више од 40 година. Завод за јавно здравље Шабац за мерење квалитета ваздуха користи акредитоване методе. Методе које се користе у Заводу приликом анализе параметара квалитета ваздуха регулисане су законском регулативом и оне су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије. У оквиру процеса акредитације метода (пре доделе акредитације, пре поновног или планираног оцењивања у циклусу акредитације), лабораторија за испитивање мора вршити вредновање испитивања односно мора учествовати у међулабораторијским поређењима и резултати тих испитивања морају бити задовољавајући односно прихватљиви према унапред постављеним критеријумима.

На подручју града, мониторинг се тренутно спроводи на 5 мерних станица, које су поверене Заводу за јавно здравље Шабац. Мерну станицу „ Ватрогасни дом“ финансира Министарство заштите животне средине и четири мерне станице које финансира Градска управа града Шапца:  „Аутобуска станица“,  „Топлана у Бенској бари“,  „Касарна“ и од прошле године, „Геронтолошки центар“ на коме мерења обавља Градски завод за јавно здравље Београд.

Распоред мерних места у Шапцу

Најзначајнији индустријски емитери у ваздух и мерна места у Шапцу

Дугорочне мере за смањење аерозагађења

 • Појачање надзора над загађивачима ваздуха, у циљу примене мера за смањење емисије штетних гасова у атмосферу.
 • Повећање  обима  праћења загађености ваздуха на подручју града, како у погледу броја мерних места, тако и у погледу врсте загађујућих материја.
 • Проширење капацитета постојећих топлана и прикључење преосталих котларница у ужем градском  језгру на градску топлану.
 • Гасификација града и коришћење природног гаса као горива у топланама и котларницама.
 • Контролисати преко надлежних инспекицја и санкционисати употребу прерађеног моторног уља за огрев.
 • Обзиром да загађујуће материје пореклом од издувних гасова моторних возила представљају значајан удео у загађењу ваздуха, требало би смањити оптерећеност строгог центра града великим бројем возила.
 • Донети стратегију одрживог коришћења геотермалне енергије. Посебан акценат дати на спречавање честе досадашње праксе расипања подземних вода у градску канализацију.
 • Стимулисати грејање на геотермалну енергију и друге видове одрживог добијања енергије.
 • Повећати и озеленети слободне површине у граду и простор око најпрометнијих

саобраћајница, као и изградити квалитетне бициклистичке и пешачке стазе.

                Краткорочне мере за смањење аерозагађења

 • Контрола издувних гасова код техничког  прегледа моторних возила. Посебан акценат дати на ванредним прегледима возила која се често возе по граду, а испуштају видљив дим (аутобуси и такси).
 • Редовна контрола ложишта и ефикасности сагоревања , као и едукација радника који раде у котларницама.
 • Код пројектовања и изградње стамбених објеката посебну пажњу посветити
 • термоизолацији као мери за смањење утрошка горива.
 • Подстицати активности на заштити животне средине у васпитно образовним установама како би се утицало на развијање еколошке свести становништва.
 • Побољшање рада комуналних служби у одржавању хигијене улица, тргова и других јавних површина.
 • При транспорту, лагеровању и употреби грађевинског материјала спроводити мере заштите.
 • Оптимизовати регулацију саобраћаја.
Scroll to Top