logo5

ЗАГАЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА

Загађење земљишта је измена физичких, хемијских, биолошких или радиолошких особина површинског слоја Земљине коре, настала услед акумулације већих количина природних или нових синтетичких материјала који ремете састав земљишта, утичу на природни баланс еколошког система и онемогућавају процес самопречишћавања земљишта. Последице загађења зависе од:

– врсте, количине и динамике одлагања штетних материја,
– састава и структуре земљишта и
– његових физичких и хемијских карактеристика.

Развој насеља, интензивно коришћење земљишта за пољопривредну производњу (неконтролисана примена вештачког ђубрива), диспозиција отпадних материја, плављење отпадних вода и депоновање загађења из ваздуха најчешћи су узроци смањења квалитета и вредности земљишта. Загађен површински слој земљишта може бити извор хемијског тровања човека путем воде и хране, извор инфекција и заразе паразитима, као и загађења ваздуха и водотокова.

Према извору емисије, загађење земљишта може потицати из комуналног или индустријског загађења, а по природи загађивача, из неорганских и органских хемијских материја, радиоактивних нуклида и инфективних агенаса, а у већини случајева се ради о комбинацији различитих загађења. Од индустријских отпадних материја најопаснија су синтетичка биоперзистентна органска једињења са биомагнификацијом у ланцу исхране и акумулацијом у биолошким врстама.

Постоји велики број здравствених последица услед излагања загађењу земљишта у зависности од: врсте загађивача, путева ширења и угрожености популације.

Scroll to Top