Telefon logo Final 1 sm

ОПШТИ ПОДАЦИ
О БУЦИ

Иако је звук део наше свакодневнице, звуци често бивају непријатни или непожељни, те представљају буку.

Под буком у животној средини подразумева се свака бука која се јавља ван радног места, у спољној средини, створена људском активношћу. Буку сачињава хаотични збир звукова који потицу од различитих и многобројних извора, а који се међусобно разликују по висини, интензитету и трајању. Највећи узрочник буке је саобраћај, а остали извори као што су индустрија, угоститељски објекти, улична бука различитог порекла и бука у домаћинствима, заступљени су у мањој мери.

Буку је тешко систематизовати, пратити и проучавати,  јер потиче из различитих извора и веома се разликује у зависности од положаја сваке појединачне улице. За буку је карактеристично да није временски одређена, промељива је, просторно није ограничена, углавном је слабијег интензитета, делује мање – више перманентно (слабо испрекидана).

За разлику од индустријске буке, која у првом реду оштећује слух, комунална бука утиче првенствено на квалитет живота, реметећи природан ритам рада и одмора.

Наш орган слуха детектује изненађујуће широк дијапазон нивоа звучног притиска-однос је већи од милион према један.

Скала у децибелима (dB) чини бројеве једноставнијим за разумевање и употребу.

Повећање нивоа звучног притиска 10 пута, означава додавање (повећавање) нивоа звука за 20 dB. Бројеви на скали у dB представљају однос са договореним референтним нивоом који износи 20 μPa (праг чујности), тј. 0 dB.

Још једна корисна намена скале у dB је да и људско уво реагује на промене јачине звука сходно бројчаним вредностима скале у dB (Интезитет од 80 dB ћемо доживети као 2 пута већи него онај од 40 dB).

ОПШТИ ПОДАЦИ
О БУЦИ

Иако је звук део наше свакодневнице, звуци често бивају непријатни или непожељни, те представљају буку.

Под буком у животној средини подразумева се свака бука која се јавља ван радног места, у спољној средини, створена људском активношћу. Буку сачињава хаотични збир звукова који потицу од различитих и многобројних извора, а који се међусобно разликују по висини, интензитету и трајању. Највећи узрочник буке је саобраћај, а остали извори као што су индустрија, угоститељски објекти, улична бука различитог порекла и бука у домаћинствима, заступљени су у мањој мери.

Буку је тешко систематизовати, пратити и проучавати,  јер потиче из различитих извора и веома се разликује у зависности од положаја сваке појединачне улице. За буку је карактеристично да није временски одређена, промељива је, просторно није ограничена, углавном је слабијег интензитета, делује мање – више перманентно (слабо испрекидана).

За разлику од индустријске буке, која у првом реду оштећује слух, комунална бука утиче првенствено на квалитет живота, реметећи природан ритам рада и одмора.

Наш орган слуха детектује изненађујуће широк дијапазон нивоа звучног притиска-однос је већи од милион према један.

Скала у децибелима (dB) чини бројеве једноставнијим за разумевање и употребу.

Повећање нивоа звучног притиска 10 пута, означава додавање (повећавање) нивоа звука за 20 dB. Бројеви на скали у dB представљају однос са договореним референтним нивоом који износи 20 μPa (праг чујности), тј. 0 dB.

Још једна корисна намена скале у dB је да и људско уво реагује на промене јачине звука сходно бројчаним вредностима скале у dB (Интезитет од 80 dB ћемо доживети као 2 пута већи него онај од 40 dB).

Scroll to Top