Telefon logo Final 1 sm

МОНИТОРИНГ
БУКЕ

У овом тренутку, на територији Мачванског управног округа, мониторинг нивоа буке се врши само у Шапцу. У граду Шапцу се врши мерење нивоа буке у животној средини на отвореном простору (мониторинг буке у животној средини), на основу уговора са надлежним органима града Шапца, на 10 мерних места распоређених у осам месеци, односно 5 мерних места у току 24h у пет термина мерења у три референтна временска интервала мерења (два у дневном, једно у вечерњем и два у ноћном) у току једног месеца, једно мерење месечно. Мерна места су одређена на основу захтева за достављање понуде за мониторинг буке на територији града Шапца, према плану мониторинга и у договору са инспектом за заштиту животне средине града Шапца.     

У Табели бр. 3 је приказан списак свих мерних места по акустичним зонама у граду Шапцу где је вршено мерење нивоа буке:

Мерно место  – угао улица Проте Смиљанића и Војислава Илића, испред апотеке ”Др Мр Пх Коста Николић”

Мерно место – Угао улица Војислава Илића и Жике Поповића поред дворишта ОШ ”Јеврем Обреновић”

Мерно место – Поп Лукина улица испред Ватрогасног дома

Мерно место – Карађорђева улица, на тротоару поред пословног објекта у Карађорђевој бр. 2

Мерно место – Угао улица Милоша Поцерца и Поп Лукина, на тротоару испред стамбено – пословног објекта у Поп Лукиној бр. 2

Мерно место  – Думача, на паркингу испред Робно транспортног центра у улици Београдска бб

Завод за јавно здравље ће, у најкраћем року, одговорити на Ваш захтев за мерење нивоа буке. Детаљније информације можете добити на телефон 015/343-610.

МОНИТОРИНГ
БУКЕ

У овом тренутку, на територији Мачванског управног округа, мониторинг нивоа буке се врши само у Шапцу. У граду Шапцу се врши мерење нивоа буке у животној средини на отвореном простору (мониторинг буке у животној средини), на основу уговора са надлежним органима града Шапца, на 10 мерних места распоређених у осам месеци, односно 5 мерних места у току 24h у пет термина мерења у три референтна временска интервала мерења (два у дневном, једно у вечерњем и два у ноћном) у току једног месеца, једно мерење месечно. Мерна места су одређена на основу захтева за достављање понуде за мониторинг буке на територији града Шапца, према плану мониторинга и у договору са инспектом за заштиту животне средине града Шапца.     

У Табели бр. 3 је приказан списак свих мерних места по акустичним зонама у граду Шапцу где је вршено мерење нивоа буке:

Мерно место  – угао улица Проте Смиљанића и Војислава Илића, испред апотеке ”Др Мр Пх Коста Николић”

Мерно место – Угао улица Војислава Илића и Жике Поповића поред дворишта ОШ ”Јеврем Обреновић”

Мерно место – Поп Лукина улица испред Ватрогасног дома

Мерно место – Карађорђева улица, на тротоару поред пословног објекта у Карађорђевој бр. 2

Мерно место – Угао улица Милоша Поцерца и Поп Лукина, на тротоару испред стамбено – пословног објекта у Поп Лукиној бр. 2

Мерно место  – Думача, на паркингу испред Робно транспортног центра у улици Београдска бб

Завод за јавно здравље ће, у најкраћем року, одговорити на Ваш захтев за мерење нивоа буке. Детаљније информације можете добити на телефон 015/343-610.

Scroll to Top