logo5

МЕРЕ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ ЗЕМЉИШТА

Важне мере управљања квалитетом земљишта су:

  • изградња објеката за одлагање и трајно уклањање отпада,
  • изградња одговарајуће водоводне и канализационе мреже,
  • пречишћавање отпадних вода,
  • изградња система за одводњавање падавина и
  • заштита од инфективног отпада
  • чување земљишта од збијања и одроњавања
  • стварање заклона од ветра (еолске ерозије) садњом усева
  • изградња брана и насипа (спречавање бујица)
  • биотехнолошке методе пречишћавања земљишта, као што су георемедијација (убрзана хемијска реминерализација земљишта), фиторемедијација и биоремедијација (биљкама и микроорганизмима стимулисаних додатним храњивим материјама).
Scroll to Top