Telefon logo Final 1 sm

КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ

Важност правилног састава и здравствене безбедности хране

Храна треба да садржи све храњиве материје (макронутријенте и микронутријенте), јер само разноврсна и правилна исхрана може одржати човеково здравље и осигурати правилан раст и развој.

Под појмом безбедност хране (енг. food safety) подрезумева се концепт да храна неће штетно деловати на потрошача када се припреми и/или поједе у складу са предвиђеном употребом. Здравствено безбедна храна представља хигијенски исправну храну у погледу садржаја, енергетских, градивних и заштитних материја, као и присуства контаминената, који могу мењати, односно утицати на њену биолошку вредност.

Контаминација хране може настати у свим фазама производње и промета хране, укључујући и складиштење, и обично не потиче из једног извора, већ је комплексна и може да обухвати више различитих загађујућих материја истовремено (физичке, хемијске и биолошке контаминенте). Људи широм света обољевају од хране коју поједу, а више од 250 болести преноси се храном. Узрочници најчешћих обољевања у нашој земљи који се преносе храном јесу микробиолошког порекла.

Анализа опасности критичних контролних тачака (HACCP)

 Најбољи начин да се осигура безбедност хране јесте да свакои субјект у пословању са храном има имплементиран HACCP систем (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP – Анализа опасности и критичне контролне тачке). HACCP је превентивни систем  помоћу кога се идентификују, процењују и контролишу опасности које могу значајно да угрозе безбедност хране. На основу детаљне и добре анализе различитих потенцијалних опасности које могу бити присутне у храни, као што су разне биолошке (микробиолошке), хемијске или физичке (механичке) опасности, применом HACCP система могу се утврдити различите контролне мере које треба да спрече да се опасности које могу бити пренете храном елиминишу у потпуности или сведу на прихватљив ниво.

КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ

Важност правилног састава и здравствене безбедности хране

Храна треба да садржи све храњиве материје (макронутријенте и микронутријенте), јер само разноврсна и правилна исхрана може одржати човеково здравље и осигурати правилан раст и развој.

Под појмом безбедност хране (енг. food safety) подрезумева се концепт да храна неће штетно деловати на потрошача када се припреми и/или поједе у складу са предвиђеном употребом. Здравствено безбедна храна представља хигијенски исправну храну у погледу садржаја, енергетских, градивних и заштитних материја, као и присуства контаминената, који могу мењати, односно утицати на њену биолошку вредност.

Контаминација хране може настати у свим фазама производње и промета хране, укључујући и складиштење, и обично не потиче из једног извора, већ је комплексна и може да обухвати више различитих загађујућих материја истовремено (физичке, хемијске и биолошке контаминенте). Људи широм света обољевају од хране коју поједу, а више од 250 болести преноси се храном. Узрочници најчешћих обољевања у нашој земљи који се преносе храном јесу микробиолошког порекла.

Анализа опасности критичних контролних тачака (HACCP)

 Најбољи начин да се осигура безбедност хране јесте да свакои субјект у пословању са храном има имплементиран HACCP систем (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP – Анализа опасности и критичне контролне тачке). HACCP је превентивни систем  помоћу кога се идентификују, процењују и контролишу опасности које могу значајно да угрозе безбедност хране. На основу детаљне и добре анализе различитих потенцијалних опасности које могу бити присутне у храни, као што су разне биолошке (микробиолошке), хемијске или физичке (механичке) опасности, применом HACCP система могу се утврдити различите контролне мере које треба да спрече да се опасности које могу бити пренете храном елиминишу у потпуности или сведу на прихватљив ниво.

Scroll to Top