Telefon logo Final 1 sm

УВОД

Храна је свака супстанца или производ, прерађен, делимично прерађен или непрерађен, а намењена је за исхрану људи, или се оправдано може очекивати да ће се користити за људску употребу.

Појам хране укључује и разна пића, газирана пића, гуму за жвакање, прехрамбене адитиве и било коју другу супстанцу која се наменски додаје храни током припреме, обраде и производње, ради побољшања њених својстава. Храна обухвата и воду за пиће, која се користи за јавно водоснабдевање становништва, укључујући и воду у оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода), као и воду која се употребљава, односно додаје током припреме, обраде или производње хране. Храна осигурава енергију потребну за раст, телесну активност и остале телесне функције и пружа нам храњиве и заштитне материје. Док је некада храна служила човеку искључиво као средство за преживљавање, данас је храна и исхрана уско повезана са очувањем здравља и спречавањем настанка различитих хроничних незаразних болести. Осим тога, правилна исхрана утиче на наше интелектуалне и радне способности, а не треба занемарити ни то да је храна предмет уживања. Храна је један од чинилаца социјалног и друштвеног статуса, индивидуалног и колективног понашања, здравља и начина живота.

УВОД

Храна је свака супстанца или производ, прерађен, делимично прерађен или непрерађен, а намењена је за исхрану људи, или се оправдано може очекивати да ће се користити за људску употребу.

Појам хране укључује и разна пића, газирана пића, гуму за жвакање, прехрамбене адитиве и било коју другу супстанцу која се наменски додаје храни током припреме, обраде и производње, ради побољшања њених својстава. Храна обухвата и воду за пиће, која се користи за јавно водоснабдевање становништва, укључујући и воду у оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода), као и воду која се употребљава, односно додаје током припреме, обраде или производње хране. Храна осигурава енергију потребну за раст, телесну активност и остале телесне функције и пружа нам храњиве и заштитне материје. Док је некада храна служила човеку искључиво као средство за преживљавање, данас је храна и исхрана уско повезана са очувањем здравља и спречавањем настанка различитих хроничних незаразних болести. Осим тога, правилна исхрана утиче на наше интелектуалне и радне способности, а не треба занемарити ни то да је храна предмет уживања. Храна је један од чинилаца социјалног и друштвеног статуса, индивидуалног и колективног понашања, здравља и начина живота.

Scroll to Top